• Brannvernkurs
    Brannvernkurs dekker grunnleggende krav som stilles til brannvernopplæring av alle ansatte. Kurset fokuserer på hvordan ansatte kan bidra til å forebygge brann. Les mer

  • Førstehjelpskurs
    Et førstehjelpskurs bidrar til å gjøre deg tryggere i førstehjelpssituasjoner, og kan i ytterste konsekvens bety forskjellen mellom liv og død. Les mer

Utvalgte kurs